loader

Oefenterrein MTBschool.be

MTBschool.be kan met enige fierheid melden dat we een akkoord hebben met de gemeente Waasmunster om een MTB oefenterrein aan te leggen.  Eindelijk een duurzame manier om onze geliefde sport op de juiste manier te kunnen aanleren aan onze jeugdige MTB'rs.

De MTBschool.be is een Waasmunsterse jeugdsportvereniging die al jaren wekelijkse (technische) MTB-training geeft aan kids van 6-16 jaar. (zie kalender) We trainen eenmaal per week en starten om de twee weken op een andere locatie, dus niet elke week in Waasmunster. Dat zou snel saai worden voor de leden.

Omdat we over steeds minder ruimte beschikken waar we nog aan MTB kunnen doen en zeker dan het techniek-gedeelte (afdalen, klimmen, bochten nemen, drop leren nemen, enz…) zochten we een vaste locatie waar we zelf iets kunnen maken om specifiek die dingen in te oefenen. We willen niet ergens illegaal wat bergjes gaan graven zoals zoveel gebeurt, maar willen dit graag via de officiële weg doen en zo iets duurzaams creëren.

Omdat dit nog een stukje grond is dat voorzien is voor recreatie hebben wij met de gemeente Waasmunster een overeenkomst waarbij we het terrein in bruikleen krijgen. Op die manier is het voor ons controleerbaar en kunnen we ons eigen terrein verzorgen en onderhouden.

Wat betreft overlast voor de omwonenden, zal dit vrij beperkt blijven.
We zijn geen voetbal-, tennis-, of paddelclub waarbij er elke dag/week activiteiten en/of wedstrijden gepland staan. Startplaats van de gezamelijke training zal bovendien nooit aan het parcours zelf zijn. We starten met onze groepen altijd op een plaats waar er genoeg parking is en we geen overlast bezorgen (-> meestal sporthallen; zie ook kalender) Bovendien kunnen we nooit met alle groepen tegelijk op het parcours. Bedoeling is om (als we in Waasmunster trainen) er met alle groepen afwisselend te passeren en een deel van de training door te brengen.
We hoeven ook geen lokaal, verlichting of andere nutsvoorzieningen. De natuur ligt ons nauw aan het hart en we willen daarom ons parcours ook juist integreren met het aanpalende bos door meer bomen en groen aan te planten. Een stukje 'Ardennen' in Waasmunster? Buren zullen dus enkel extra groen te zien krijgen. Bovendien zal dit parcours van de MTBschool.be vzw niet openbaar toegankelijk zijn. Het is dus niet de bedoeling dat dit een nieuwe hotspot zal worden voor alle MTB’rs uit het Waasland. Enkel met toestemming van de MTBschool vzw is toegang tot het terrein toegelaten en uiteraard zal er een omheining voorzien worden.

We leggen bovendien een groenscherm aan zodat directe buren geen inkijk hebben en we voorzien tevens dat wagens niet op de straat hoeven te parkeren; trouwens een verplichting van Waasmunster. Niet het hele stuk grond werd trouwens ter beschikking gesteld van de MTBschool. Aan het tweede deel van het terrein wordt nog geen bestemming gegeven, maar de MTBschool zal dit stuk voorlopig wel mee onderhouden. De parking die voorzien is, zal voorlopig slechts de helft worden gerealiseerd. De andere helft moet worden vrijgehouden in het geval er toch nog een andere club het tweede stuk grond ter beschikking krijgt. We moeten daarvoor aan de bosrand ook een doorgang behouden zonder vaste structuren.